להזמנות וייעוץ אישי: 1-599-500-590

מור פרי

מור לא נתן לקורונה ולחגים לעצור אותו בדרך לגוף המושלם

זמן:
3 חודשים

התוצאות מדברות:
ירידה של 11 ק"ג
ירידה של 12% שומן
ירידה של 10 ס"מ בהיקף המותן
ריבועים לתפארת