אבירם אשש

לאחר תקופה ארוכה ללא פעילות או מסגרת, הוא עשה את זה בענק

זמן:
חמישה חודשים

התוצאות מדברות:
ירידה של 18 ק"ג