Challenge משקה איזוטוני כשר


כל ספורטאי חייב בשתייה בזמן פעילות.
מטרות השתייה הן החזרת נוזלים שמאבד המתאמן בזמן הפעילות.
כמות זו יכולה להגיע ללמעלה מ 2 ליטרים בשעה בזמן פעילות מאומצת.
"הזרקה" של חלק מהאנרגיה בה השתמש הגוף להפעלתו.
 על מנת להמנע מנפילת אנרגיה בפעילות ממושכת, יש צורך להחזיר לפחות חלק מהאנרגיה אותה הוצאנו.
בפעילות מאומצת, עשוי לאבד המתאמן עד למעלה מ 1000 קלוריות בשעת פעילות.
החזרה של אלקטרוליטים, אותם איבד הגוף- הגוף משתמש במספר רב של אלקטרוליטים לשם הפעלתו התקינה.

שני האלקטרוליטים החשובים ביותר הם הנתרן והמגנזיום.
בפעילות מאומצת עשוי המתאמן לאבד למעלה מ 3 גר' של נתרן ו 0.5 גר' של מגנזיום בכל שעת פעילות.
כמו בכל המוצרים האחרים שלנו, גם כאן מתקבלות הפחמימות על ידי שילוב של מלטודקסטרין (פחמימה מרוכבת) וסוכרוז (פחמימה פשוטה) ביחס של 1:3, קלוריות ביחס של 1:8, כך שבמזג האויר החם של ישראל, ניתן יהיה לשתות מספיק, ללא חשש למתיקות יתר.